Štúdium / Popularizácia EnglishEnglish

Rozdelenie oblastí popularizácie astronómie
a meteorológie v styku s verejnosťou a médiami.
Dátum a čas: 16.9. 2019 09:07:46 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!