Štúdium / Popularizácia EnglishEnglish

Rozdelenie oblastí popularizácie astronómie
a meteorológie v styku s verejnosťou a médiami.
Dátum a čas: 25.10. 2021 09:31:11 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!