Spomienkové akcie z príležitosti 100. výročia narodenia Dr. Antonína Bečvářa

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

100. výročie narodenia Dr. Antonína Bečvářa sa stalo príležitosťou pre Slovenskú astronomickú spoločnosť a pre Českú astronomickú spoločnosť spoločne koordinovať všetky spomienkové akcie tak, aby sa časovo neprekrývali. Snahou organizátorov bolo, aby sa na akciách na Slovensku mohli zúčastniť hostia z Českej republiky a naopak, aby sa na oslavách v Čechách zúčastnil aspoň jeden zástupca za Slovenskú astronomickú spoločnosť. Spomienkové oslavy preto začali pár dní pred dňom 100. výročia narodenia Dr. Bečvářa, v piatok 1. 6. 2001 odhalením pamätnej tabule na budove observatória na Skalnatom plese. Obsah tejto tabule ja zobrazený na 4. strane tohto zborníka.

Aj keď počasie v piatok ráno do poslednej chvíle nedávalo nádej na prevádzku lanovky v dôsledku silného vetra, kolegovia lanovkári trochu zariskovali a pár minút po deviatej hodine rannej vyviezli na Skalnaté pleso asi 50 hostí a účastníkov spomienkového podujatia, ktorí boli odhodlaní aj napriek veternému počasiu zúčastniť sa slávnostného aktu odhalenia pamätnej tabule na budove vysokohorského observatória patriaceho Astronomickému ústavu SAV. Slovenskú akadémiu vied zastupoval Dr. K. Karovič - podpredseda SAV, ďalej bola prítomná p. Perglerová - viceprimátorka mesta Vysoké Tatry, pozvanie z Čiech prijal Prof. J. Palouš - riaditeľ Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejove, zástupcovia Českej astronomickej spoločnosti, Štepán Kovář - podpredseda a Petr Krtek Bartoš - predseda historickej sekcie, ako aj potomkovia z rodiny Bečvářovcov - Ing. Vančura, Ing. Lipták a Doc. Hefty, všetko synovci Dr. Bečvářa. Zvlášť cenná bola aj prítomnosť pamätníkov, Doc. Bochníčka a Dr. Ambruša, ktorí vo svojich spomienkach pohovorili o pracovných stretnutiach s Dr. Bečvářom.

Na Skalnatom plese úvodné slovo k zhromaždeným predniesol za organizátorov Dr. Hric - vedecký tajomník SAS pri SAV, ktorý poďakoval všetkým, ktorí prišli od Prahy až po Humenné pod končiare tatranské a svojou účasťou prejavili úctu vzácnemu človeku. Všetkých prítomných privítal na pôde Astronomického ústavu Dr. Svoreň - nový riaditeľ ústavu, ktorý sa svojej funkcie ujal práve v deň spomienky na Dr. Bečvářa a slávnostný príhovor predniesol Dr. Zverko - bývalý riaditeľ, pričom zarecitoval aj báseň, ktorej autorom je Dr. Bečvář. Za hostí prehovoril Prof. Palouš a Dr. Karovič. Počasie sa zľutovalo nad davom otužilcov, a tak bolo možné vyjsť pred budovu observatória, kde synovci Dr. Bečvářa spoločne vykonali akt odhalenia pamätnej tabule.

Po prípitku sa zhromaždenie odobralo lanovkou späť do Tatranskej Lomnice. Počas slávnostného obeda predniesol prípitok za meteorológov Doc. Smolen. No nezostávalo veľa času, lebo o 13:00 bola naplánovaná vernisáž výstavy "Antonín Bečvář - astronom, který miloval mraky", ktorú úvodným slovom predstavil jej autor Štepán Kovář. Pán Kovář je aj autorom knihy s rovnakým názvom a prvé výtlačky podaroval Dr. Porubčanovi - predsedovi SAS, Dr. Karovičovi - podpredsedovi SAV, Prof. Paloušovi - riaditeľovi ASÚ AV ČR a Dr. Svoreňovi - riaditeľovi AsÚ SAV, ktorý dostal aj ďalší darček od Ing. Vančuru - dva albumy fotografií Dr. Bečvářa z výstavby observatória na Skalnatom plese. Po prehliadke výstavy pokračoval program spomienky odborným seminárom, na ktorom predniesli svoje príspevky Dr. Rušin, Doc. Smolen, Dr. Svoreň a Dr. Zverko. Seminár uzavrela podrobná diskusia k mnohým historickým údajom o ktoré bol medzi účastníkmi veľký záujem až do večerných hodín. Spokojnosť účastníkov spomienkových osláv bola dostatočnou odmenou ich organizátorom.

Ďalšie spomienkové oslavy sa už konali v Čechách pod patronátom Českej astronomickej spoločnosti pri AV ČR. V stredu 6.6. 2001 sa konala priamo na Akademii věd ČR tisková konference, ktorú moderoval Dr. Jiří Grygar. V ten istý deň večer o 18:30 hod predniesol Štepán Kovář na Štefánikovy hvězdárně v Praze Přednášku o životě a díle A. Bečváře. V piatok 8.6. sa uskutočnila v Národním technickém muzeu v Praze vernisáž výstavy Život a dílo Dr. Bečváře spojena s představením monografie od Š. Kováře. V nedeľu 10. 6., presne v deň 100. výročia narodenia Dr. Antonína Bečvářa sa konali spomienkové oslavy v jeho rodnom meste v Brandýse nad Labem. O 13:30 hod otvoril výstavu Štepán Kovář v Okresním muzeu na náměstí, o 14:30 hod odhalili spoločne Dr. Jiří Grygar a Dr. Ladislav Hric pamětní desku na domě A. Bečváře na Nižším hrádku a o 15:00 hod začali oslavy na zámku spojene s kultúrnym programom.

Na Slovensku podporili spomienkové akcie hlavne Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV, Astronomický ústav SAV, Slovenská meteorologická spoločnosť pri SAV, Mesto Vysoké Tatry a Tatranské lanové dráhy. V Čechách sa do projektu zapojili Česká astronomická společnost, Humoristicko-iniciativní, vzájemně gratulační, okrašlovací spolek rodáků, přistěhovalců a přátel "Za starý Brandýs a Starou Boleslav", Rada vědeckých společností ČR, Městský úřad Brandýs nad Labem, Nakladatelství Dr. Milana Nováka, Brandýs nad Labem, Národní technické muzeum v Praze, Štefánikova hvězdárna v Praze, Okresní muzeum Brandýs nad Labem a Akademie věd ČR.
Späť na obsah zborníka.
Späť na stránku Antonín Bečvář.
Späť na hlavnú stránku Astronomického ústavu SAV.
Platné HTML 4.01! Platné CSS!
Tvorca HTML: Richard Komžík
Dátum poslednej zmeny: 12. decembra 2003