Slávka Zozuľaková, Ing. 
  
Adresa pracoviska: Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica
Oddelenie: Hospodársko-správny úsek
Tel.: 052/7879123
Email: szozulakova@ta3.sk


Dátum a čas: 24.1. 2020 07:15:50 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!