Tatiana Drzewiecka, Bc. 
  
Adresa pracoviska: Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica
Oddelenie: Hospodársko-správny úsek
Tel.: 052/7879180
Email: drzewiec@ta3.sk


Dátum a čas: 16.9. 2019 09:06:29 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!