Contributions to the non-refereed proceedings

89. HRIC, Ladislav: Venuša a jej prechody pred slnecným diskom. In: Seminár VENUS TRANSIT 2004, Tatranská Lomnica, Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica, 2004, p. 64-70 (in Slovak).

90. KOZA, Július: Registrácia a protokol o výsledku pozorovania. In: Seminár VENUS TRANSIT 2004, Tatranská Lomnica, Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica, 2004, p. 5-11 (in Slovak).

91. KOZA, Július: Projekcná metóda pozorovania pomocou triédra. In: Seminár VENUS TRANSIT 2004, Tatranská Lomnica, Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica, 2004, p. 44-47 (in Slovak).

92. NESLUŠAN, Luboš: Prechod Venuše popred disk Slnka 8. júna 2004, vyuzitie javu na urcenie slnecnej paralaxy - súvisiace pojmy a výpocty. In: Seminár VENUS TRANSIT 2004, Tatranská Lomnica, Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica, 2004, p. 14-26 (in Slovak).

93. HRIC, Ladislav: Venuša a jej prechody pred slnecným diskom. In: Seminár VENUS TRANSIT 2004, Tatranská Lomnica, Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica, 2004, p. 64-70 (in Slovak).Jan Rybak 2005-04-29