Contributions to the non-refereed proceedings

101. BADALYAN, O.G. - OBRIDKO, V. N. - RYBÁK, Ján - SÝKORA, Július: Severo-juzná asymetria slnecnej koróny a jej kvázi-dvojrocné oscilácie. In: Dorotovic, I. 'Zborník referátov zo 17. celoštátneho seminára', Hurbanovo: Slovenská ústredná hvezdáren, 2005, p. 89-100.

102. BADALYAN, O.G. - SÝKORA, Július: Dva rezimy (módy) v rotácii slnecnej koróny. In: Dorotovic, I. 'Zborník referátov zo 17. celoštátneho seminára', Hurbanovo: Slovenská ústredná hvezdáren, 2005, p. 141-145.

103. DOROTOVIC, I. - RYBÁK, Ján: O variabilite vztahu jasnosti zelenej koróny a toku magnetického pola vo fotosfére. In: Dorotovic, I. 'Zborník referátov zo 17. celoštátneho seminára', Hurbanovo: Slovenská ústredná hvezdáren, 2005, p. 146-151.

104. GÖMÖRY, Peter - RYBÁK, Ján - KUCERA, Aleš - CURDT, W. - WOEHL, H.: Eruptívny jav v prechodovej vrstve pozorovaný prístrojom CDS/SOHO. In: Dorotovic, I. 'Zborník referátov zo 17. celoštátneho seminára', Hurbanovo: Slovenská ústredná hvezdáren, 2005, p. 117-121.

105. KLOCOK, Lubomír: Elektronický archív pozorovania slnecných protuberancií na observatóriu Lomnický Štít. In: Dorotovic, I. 'Zborník referátov zo 17. celoštátneho seminára', Hurbanovo: Slovenská ústredná hvezdáren, 2005, p. 226-228.

106. KOZA, Július: Vplyv teplotných zmien v modeloch slnecnej fotosféry na profil spektrálnych ciar. In: Dorotovic, I. 'Zborník referátov zo 17. celoštátneho seminára', Hurbanovo: Slovenská ústredná hvezdáren, 2005, p. 60-66.

107. KUCERA, Aleš: Slnecná granulácia. Teória. In: Dorotovic, I. 'Zborník referátov zo 17. celoštátneho seminára', Hurbanovo: Slovenská ústredná hvezdáren, 2005, p. 38-45.

108. MINAROVJECH, Milan: Casovo-šírkové rozdelenie intenzít zelenej emisnej koróny In: Dorotovic, I. 'Zborník referátov zo 17. celoštátneho seminára', Hurbanovo: Slovenská ústredná hvezdáren, 2005, p. 137-140.

109. PINTÉR, T. - RYBANSKÝ, M. - MINAROVJECH, Milan: O polarizácii v emisnej ciare koróny 530,3 nm. In: Dorotovic, I. 'Zborník referátov zo 17. celoštátneho seminára', Hurbanovo: Slovenská ústredná hvezdáren, 2005, p. 154-157.

110. TOMASZ, František - RYBÁK, Ján - KUCERA, Aleš - CURDT, W. - WOEHL, H.: Štúdium záblesku v chromosfére a prechodovej oblasti. In: Dorotovic, I. 'Zborník referátov zo 17. celoštátneho seminára', Hurbanovo: Slovenská ústredná hvezdáren, 2005, p. 112-116.Jan Rybak 2007-01-10