Štefan Irha
  
Pracovisko: Astronomický ústav SAV, v. v. i., Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry
Oddelenie: Hospodársko-správny úsek
Tel.: 052/7879124
Email: sirha@astro.sk


Dátum a čas: 27.9. 2022 12:34:25 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!